Onze naam

De naam “M.R.V. Tesselschade” kent een rijke geschiedenis, die teruggaat naar de opmerkelijke persoonlijkheid van Maria Tesselschade Roemers Visscher, geboren in Amsterdam op 25 maart 1594. Haar vader, Roemer Visscher, verleende haar deze naam als herinnering aan een incident: de schipbreuk die hij leed bij Texel. Maria Tesselschade excelleerde niet alleen als dichteres maar was tevens bedreven in de kunst van het graveren.

Na haar huwelijk met Allart Janz. Crombalch in 1623 vestigde ze zich in Alkmaar, waar ze haar man en twee dochters verloor. Ondanks deze tegenslagen keerde ze alleen terug naar Amsterdam en werd ze opnieuw een centrale figuur in literaire kringen, met name de Muiderkring. Haar meest bekende werk, “Onderscheyt tusschen een wilde en een tamme zangster”, draagt bij aan haar blijvende nalatenschap.

 

Roemer Visscher, haar vader, geboren in 1547 en begraven in Amsterdam op 19 februari 1620, was niet alleen een graanhandelaar maar ook een literair genieter. Zijn huis was een ontmoetingsplaats voor vrienden zoals Coornhert en Spiegel, waar zijn dochters Anna en Maria Tesselschade schitterden. In dit literaire salon bloeiden poëzie en kunst, een erfenis die ook ons naam draagt

“M.R.V. Tesselschade” draagt niet alleen de naam van een opmerkelijke vrouw, maar vertegenwoordigt ook een erfenis doordrenkt met literair talent, avontuur en familiegeschiedenis. Het is een naam die onze trots in cultuur en kunst weerspiegelt en die we met passie dragen.