M.R.V. TESSELSCHADE SPEELT!

Direct na de zeven prachtige jubileumvoorstellingen in 2020, werden we allemaal geconfronteerd met het Coronavirus. We konden vorig jaar geen voorstelling brengen.
Gelukkig ziet het er nu naar uit dat we in januari en februari weer een mooie reeks voorstellingen kunnen brengen.  Natuurlijk vinden de voorstellingen plaats met inachtname van de dan geldende Coronamaatregelen! Daarover later meer.

De voorbereidingen voor de nieuwe serie voorstellingen zijn inmiddels in volle gang.

Dit seizoen brengt Tesselschade

 ‘Knock-out’

(oorspronkelijke titel ‘Carnage’). Traditiegetrouw in het Frysk:

Twa echtpearen komme by elkoar om in ferklearring op te stellen foar in skea-fersekering.
Harren soantsjes, Floris en Thomas ha rûzje hân en hjirby is Thomas in pear tosken kwytrekke.
De âlders sjogge dit foarfal ynearsten as in bernerûzje en besykje dit beskaafd en yn alle ridlikheid op te lossen. Mar der ûntsteane diskusjes dy’t hieltyd mear út de hân rinne en it wurd in slachfjild fan
wurden. In potsje ferbaal boksen.
Wa steunt wa? En de hamster…, wat is der mei de hamster gebeurd? 
In stik mei in protte humor en messkerpe dialogen.

FOARSTELLINGEN:
SNEON 22 JANNEWARIS, 20.30 OERE
SNEIN 23 JANNEWARIS, 15.00 OERE,  ARRANGEMINT MEI ITERIJ MOOGLIK: MEAR YNFO
SNEON 29 JANNEWARIS, 20.30 OERE
SNEIN 30 JANNEWARIS, 15.00 OERE
FREED 4 FEBREWARIS, 20.30 OERE, ARRANGEMINT MEI ITERIJ MOOGLIK: MEAR YNFO
SNEON 5 FEBREWARIS, 20.30 OERE

KAARTEN Á €16,50 TE RESERVEAREN FANÔF 18 DESIMBER, 14.00 OERE 
 EN DERNEI ALLE DAGEN FAN 16.00-20.00 OERE OP TILLEFOANNÛMER
06 45 53 44 09

FOARFERKEAP YN MFS ‘IT MASKELYN’  OP SNEON 15 JANNEWARIS FAN 14.00-15.30 OERE

ALLE FORSTELLINGEN YN MFS ‘IT MASKELYN’, HURDEGARYP,
SEAL IEPEN IN HEAL OERE FOAR OANFANG.

ALLE FOARSTELLINGEN NEFFENS DE DAN JILDENDE KORONAMAATREGELS!

De rolfiguren worden gespeeld door
Hennie Veenstra,
Wim van der Laan,
Stienie Boskma en
Gerrit de Boer.
De regie is in handen van Anny ter Linden-Veenstra, regieassistente is Anneke van der Wal.

 Belangrijk:

Omdat er veel informatie naar publiek, ‘freonen fan’, stipers/donateurs en andere belangstellenden gestuurd moet worden, vragen wij u om

HIER

aan te melden voor onze nieuwsbrief.
Alleen dán bent u altijd op de hoogte van de meest actuele informatie; het voorkomt teleurstellingen.

Het is voor ons namelijk ondoenlijk om alle informatie per post te versturen.
We houden u op de hoogte, we zien elkaar zo snel mogelijk weer!

In memoriam:

Op 22 september jl. overleed ons trouwe lid en bekwaam decorbouwer Oetse Veenstra. Oetse was meer dan 25 jaar lid van onze vereniging. Hij was een rustig, maar ook kritisch en zeer betrokken lid. Oetse kon in schijnbaar onmogelijke decor-uitdagingen tóch een passende en prachtige oplossing vinden. In meer recentere jaren, toen het bouwen voor Oetse lastiger werd, heeft hij als decor-adviseur een belangrijke rol vervuld; creatief en pragmatisch. Onze trouwe bezoekers zullen Oetse ongetwijfeld kennen als ‘de man bij de deur’, die naast Johan Postma de entreebewijzen controleerde. We zullen Oetse blijvend herinneren en hem heel erg missen. 

Besjoch hjirûnder in ympresje fan ús jubileum:
repetysjes, anekdotes en interviews

M.R.V. Tesselschade ‘LANG EN LOKKICH’-pdf-grafie-01656