Helaas, helaas, helaas …..

De voorstellingen van MRV Tesselschade gaan niet door! 

Ook dit jaar kunnen we helaas de geplande voorstellingen niet door laten gaan!  De situatie rond het coronavirus levert te veel praktische bezwaren op. Ook gezien de onzekere ontwikkeling van het virus willen we niet dat spelers, medewerkers en publiek onnodig gezondheidsrisico’s lopen. 

Het goede nieuws is dat we besloten hebben om de voorstelling “Knock out” (Carnage) door te schuiven naar seizoen 2023.
De voorstellingsdata zijn op dit moment nog niet bekend.
Houd daarvoor en voor alle verdere informatie deze website en onze Facebookpagina
 in de gaten.  

Wij hopen u volgend jaar weer te mogen ontmoeten bij de voorstelling “Knock out” in dorpshuis “It Maskelyn” in Hurdegaryp !
 We komen dus terug!

Mrv Tesselschade | Facebook

‘Knock-out’

(oorspronkelijke titel ‘Carnage’). Traditiegetrouw in het Frysk:

Twa echtpearen komme by elkoar om in ferklearring op te stellen foar in skea-fersekering.

Harren soantsjes, Floris en Thomas ha rûzje hân en hjirby is Thomas in pear tosken kwytrekke.

De âlders sjogge dit foarfal ynearsten as in bernerûzje en besykje dit beskaafd en yn alle ridlikheid op te lossen. Mar der ûntsteane diskusjes dy’t hieltyd mear út de hân rinne en it wurd in slachfjild fan

wurden. In potsje ferbaal boksen.

Wa steunt wa? En de hamster…, wat is der mei de hamster gebeurd? 

In stik mei in protte humor en messkerpe dialogen.

VANAF JANUARI 2023 TE ZIEN IN MFC ‘IT MASKELYN’ IN HURDEGARYP!

 Belangrijk:

Omdat er veel informatie naar publiek, ‘freonen fan’, stipers/donateurs en andere belangstellenden gestuurd moet worden, vragen wij u om

HIER

aan te melden voor onze nieuwsbrief.
Alleen dán bent u altijd op de hoogte van de meest actuele informatie; het voorkomt teleurstellingen.

Het is voor ons namelijk ondoenlijk om alle informatie per post te versturen.
We houden u op de hoogte, we zien elkaar zo snel mogelijk weer!

In memoriam:

Op 22 september jl. overleed ons trouwe lid en bekwaam decorbouwer Oetse Veenstra. Oetse was meer dan 25 jaar lid van onze vereniging. Hij was een rustig, maar ook kritisch en zeer betrokken lid. Oetse kon in schijnbaar onmogelijke decor-uitdagingen tóch een passende en prachtige oplossing vinden. In meer recentere jaren, toen het bouwen voor Oetse lastiger werd, heeft hij als decor-adviseur een belangrijke rol vervuld; creatief en pragmatisch. Onze trouwe bezoekers zullen Oetse ongetwijfeld kennen als ‘de man bij de deur’, die naast Johan Postma de entreebewijzen controleerde. We zullen Oetse blijvend herinneren en hem heel erg missen. 

Besjoch hjirûnder in ympresje fan ús jubileum:
repetysjes, anekdotes en interviews

M.R.V. Tesselschade ‘LANG EN LOKKICH’-pdf-grafie-01656