Helaas, helaas, helaas …..

En weer gooit Corona roet in het eten en moeten we noodgedwongen onze voorstellingen die gepland stonden vanaf eind januari uitstellen.

We stellen dus uit en niet af!
We komen – zodra er weer licht is aan het eind van de tunnel – met nieuwe data!

Houd ons Facebook kanaal en deze website in de gaten, want we komen terug!

 

Mrv Tesselschade | Facebook

‘Knock-out’

(oorspronkelijke titel ‘Carnage’). Traditiegetrouw in het Frysk:

Twa echtpearen komme by elkoar om in ferklearring op te stellen foar in skea-fersekering.

Harren soantsjes, Floris en Thomas ha rûzje hân en hjirby is Thomas in pear tosken kwytrekke.

De âlders sjogge dit foarfal ynearsten as in bernerûzje en besykje dit beskaafd en yn alle ridlikheid op te lossen. Mar der ûntsteane diskusjes dy’t hieltyd mear út de hân rinne en it wurd in slachfjild fan

wurden. In potsje ferbaal boksen.

Wa steunt wa? En de hamster…, wat is der mei de hamster gebeurd? 

In stik mei in protte humor en messkerpe dialogen.

 

De rolfiguren worden gespeeld door
Hennie Veenstra,
Wim van der Laan,
Stienie Boskma en
Gerrit de Boer.
De regie is in handen van Anny ter Linden-Veenstra, regieassistente is Anneke van der Wal.

 Belangrijk:

Omdat er veel informatie naar publiek, ‘freonen fan’, stipers/donateurs en andere belangstellenden gestuurd moet worden, vragen wij u om

HIER

aan te melden voor onze nieuwsbrief.
Alleen dán bent u altijd op de hoogte van de meest actuele informatie; het voorkomt teleurstellingen.

Het is voor ons namelijk ondoenlijk om alle informatie per post te versturen.
We houden u op de hoogte, we zien elkaar zo snel mogelijk weer!

In memoriam:

Op 22 september jl. overleed ons trouwe lid en bekwaam decorbouwer Oetse Veenstra. Oetse was meer dan 25 jaar lid van onze vereniging. Hij was een rustig, maar ook kritisch en zeer betrokken lid. Oetse kon in schijnbaar onmogelijke decor-uitdagingen tóch een passende en prachtige oplossing vinden. In meer recentere jaren, toen het bouwen voor Oetse lastiger werd, heeft hij als decor-adviseur een belangrijke rol vervuld; creatief en pragmatisch. Onze trouwe bezoekers zullen Oetse ongetwijfeld kennen als ‘de man bij de deur’, die naast Johan Postma de entreebewijzen controleerde. We zullen Oetse blijvend herinneren en hem heel erg missen. 

Besjoch hjirûnder in ympresje fan ús jubileum:
repetysjes, anekdotes en interviews

M.R.V. Tesselschade ‘LANG EN LOKKICH’-pdf-grafie-01656