Onze geschiedenis

In 1870 werd de toneelvereniging “M.R.V. Tesselschade” opgericht door onder andere A. Looxma-Ypeij en H.U. Thoden van Velzen, een schrijver en dichter die tot 1919 voorzitter was en later erevoorzitter werd.

In de eerste twee jaar van ons bestaan werd er nog niet op de planken gespeeld. In plaats daarvan organiseerden we bijeenkomsten met lezingen en het voordragen van gedichten. Tesselschade werd destijds beschouwd als een ‘rederijkerskamer’. De jubilea werden in het verleden gevierd alsof de vereniging in 1872 was opgericht, maar de statuten in ons archief vertellen dat 1870 ons oprichtingsjaar was. In 1970 en 1995 vierden we ons 100- en 125-jarig bestaan. In 1995 werden we onderscheiden met de Gouden dorpspenning en de Koninklijke Erepenning.

Op onze archiefpagina’s zijn nog meer historische gebeurtenissen te ontdekken uit lang vervlogen tijden.