1981 – 2000

DE JIERREN 1981 OANT 2000

Fanôf de jierren 80 is ús archyf goed byhalden. Programmaboekjes, kranteberjochten, resinsjes, karmasterbrieven, ensfh. wurde no allegear goed bewarre. Fan elts jier is der ek in fotoboek en der wurde fideobannen en letter dvd’s fan de foarstellingen makke.