Wolkom op de webside fan toanielferiening M.R.V. Tesselschade fan 1870

DIT WINTERSKOFT YN ‘IT MASKELYN’ , HURDEGARYP:

OLIVIA

Olivia libbet oan ‘e rânne fan de maatskippij. Sy hannelt yn alles wat in oar fuortsmyt. 

In trio dat karrière hopet te meitsjen yn de misdie, fynt in ûnderdûkadres by Olivia. 

Sy fertrouwt harren folslein. 

Wurdt dizze naïve gastfrijheid har fataal? 


Skreaun troch John Patrick

Bewurking: Anny Veenstra