Wolkom op de webside fan

 

logo
Yn 1995 ûnderskieden mei de Gouden Doarpsspjelde en de Keninklike Earepenning.

 

M.R.V. Tesselschade is ien fan de âldste toanielferieningen fan Fryslân.

Op dizze webside kinne jo útfine wa’t wy binne, folgje wat der allegearre bart, ynformaasje ynwinne, kontakt opnimme, koartsein alles wat der yn en om M.R.V. Tesselschade hinne te rêden is.

 

In hiele protte niget tawinske!

MRV Tesselschade