De Foarstelling

WINTERSKOFT 2019 – 2020

Sneon 18 jannewaris première – 20.00 oere

Snein 19 jannewaris, matinee foar skoallen – 14.30 oere 

Freed 24 jannewaris – 20.00 oere

Sneon 25 jannewaris – 20.00 oere

Snein 26 jannewaris, matinee – 14.30 oere

Freed 31 jannewaris – 20.00 oere

Sneon 1 febrewaris – 20.00 oere

Seal iepen in heal oere foar oanfang

 

35089615