It lêste nijs

DIT WINTERSKOFT

Sneon 18 jannewaris première

Snein 19 jannewaris, matinee foar skoallen 

Freed 24 jannewaris

Sneon 25 jannewaris

Snein 26 jannewaris, matinee

Freed 31 jannewaris

Sneon 1 febrewaris