De Kaartferkeap

Foarferkeap fan kaarten foar ‘ENSEMBLE’ op sneon 13 jannewaris, 14.00 oere yn ‘it Maskelyn’ te Hurdegaryp.

EN NO ÉK FIA